Odstąpienie od umowy

Szanowny Kliencie

Jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.

Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas California Fitness Polska Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysyłając ją na adres cv_sales@calivita.com.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jedynym wydatkiem, jaki będą Państwo musieli ponieść jest bezpośredni koszt zwrotu rzeczy, tj. koszt odpowiadający najtańszej możliwej formie odesłania towaru. W tym przypadku będzie to Poczta Polska. Cennik usług Poczty Polskiej dostępny jest na stronie Poczty Polskie S.A. http://cennik.poczta-polska.pl/ W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, towary należy odesłać na poniższy adres: California Fitness Polska Sp. z o.o. 05-083 Wojcieszyn, ul. Warszawska 547
———————————————————————————————————————————————————

WZÓR OŚWIADCZENIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Miejscowość, data………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………
Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………

California Fitness Polska Sp. z o.o.
05-083 Wojcieszyn,
ul. Warszawska 547

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………………………………………………………………
umowy dostawy następujących rzeczy(*) ……………………………………………………………………………………………
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić
1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług
2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru